بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه

بیمه پایه چیست؟ کدام شرکت‌های بیمه‌گر امکان خریداری بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه را فراهم می‌کنند؟ بیمه تکمیلی بدون داشتن بیمه تامین اجتماعی چه شرایطی دارد؟ چگونه می‌توانیم بدون بیمه پایه بیمه تکمیلی خریداری کنیم؟ در این مقاله اختصاصی از راهنمای بیمه به این سوالات خواهیم پرداخت.
بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه

بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه چه شرایطی دارد و چگونه می‌توانید آن را تهیه کنید؟ در گذشته فقط سازمان‌ها و مجموعه‌ها می‌توانستند برای کارکنان خود بیمه درمان تکمیلی تهیه کنند. خوشبختانه در سال‌های اخیر بعضی شرکت‌های بیمه امکان تهیه بیمه تکمیلی بدون داشتن بیمه پایه را برای اشخاص و خانواده‌ها فراهم کرده‌اند. در این مقاله اختصاصی از راهنمای بیمه به معرفی شرکت‌هایی که بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه ارائه می‌کنند پرداخته و شرایط هر شرکت را مرور خواهیم کرد.

بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه چیست؟

پیش از پرداختن به اینکه بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه چه شرایطی دارد، بهتر است به این نکته بپردازیم که این اصطلاح چه معنایی دارد. منظور از بیمه پایه، بیمه‌نامه‌گرهایی مانند بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه نیروهای مسلح است که در ایران رایج هستند. حتما می‌دانید که این بیمه‌ها پوشش‌های محدودی دارند. به همین دلیل، بسیاری از مجموعه‌ها و ارگان‌ها برای پرسنل خود بیمه درمانی تکمیلی نیز تهیه می‌کنند که پوشش‌های کامل‌تری داشته و خدمات بهتری ارائه می‌کند.

در بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر صدور بیمه تکمیلی مستلزم داشتن بیمه‌گر پایه است. منظور از بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه این است که شرکت بیمه‌ای از این شرط صرف نظر کرده و با پرداخت حق بیمه بیشتر، امکان تهیه بیمه تکمیلی را برای اشخاصی که بیمه‌گر پایه ندارند فراهم می‌سازد. بیمه‌های تکمیلی سامان، آسماری، بیمه تعاون و بیمه دی از جمله بیمه‌گرهایی هستند که تسهیلات بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه را ارائه می‌کنند. بیمه تکمیلی پارسیان نیز به شرط داشتن بیمه‌نامه عمر از این بیمه‌گر و برقراری برخی شرایط دیگر، تسهیلات دریافت بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه را ارائه می‌کند.

بیمه تکمیلی سامان بدون بیمه پایه

بیمه تکمیلی سامان یکی از بیمه‌گرهایی است که تسهیلات بیمه درمان تکمیلی بدون داشتن بیمه پایه ارائه می‌کند. بیمه‌های انفرادی و خانوادگی این بیمه در قالب چهار طرح مختلف ارائه می‌شوند که دست شما را برای انتخاب پوشش‌های دلخواه متناسب با بودجه باز می‌گذارد. در جدول زیر انواع پوشش‌های طرح‌های بیمه تکمیلی خانوادگی سامان و سقف تعهدات برای هر پوشش ارائه شده است. میزان حق بیمه با احتساب افزایش ۱۸ درصدی نسبت به نرخ پایه ارائه شده است که در تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد.

جدول تعهدات بیمه تکمیلی سامان در سال ۱۴۰۲ و حق بیمه بدون بیمه پایه (ارقام به میلیون تومان)

پوشش‌هاطرح عقیقطرح سروطرح سپیدارطرح افرا
بیمارستانی۳۷.۵ میلیون تومان۵۰ میلیون تومان۸۰ میلیون تومان۱۲۰ میلیون تومان
اعمال جراحی مهم۷۵ میلیون تومان۱۰۰ میلیون تومان۱۶۰ میلیون تومان۲۴۰ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه اول۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه دوم۱ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
جراحی‌های مجاز سرپایی۲ میلیون تومان۲ میلیون تومان۴ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
خدمات آزمایشگاهی۱ میلیون تومان۲.۵ میلیون تومان۴ میلیون تومان۸ میلیون تومان
آمبولانس شهری و بین‌شهری۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱ میلیون تومان
زایمان۵ میلیون تومان۷ میلیون تومان۸ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
نازایی۵ میلیون تومان۵ میلیون تومان۶ میلیون تومان۸ میلیون تومان
رفع عیوب انکساری دو چشم۳ میلیون تومان۴ میلیون تومان۶ میلیون تومان۸ میلیون تومان
ویزیت و دارو۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
دندانپزشکی۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
سمعک۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
غربالگری۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
حق بیمه سالیانه با فرانشیز ۱۰ درصدپنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومانشش میلیون و ۵۰۰ هزار تومانهفت میلیون و ۶۰۰ هزار توماننه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
حق بیمه سالیانه با فرانشیز ۳۰ درصد۵ میلیون تومانپنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومانشش میلیون و ۴۰۰ هزار تومانهشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

همان طور که قابل مشاهده است حق بیمه در طرح‌های مختلف بیمه تکمیلی سامان با فرانشیز ۱۰ درصد و فرانشیز ۳۰ درصد ارائه شده است. منظور از فرانشیز مبلغی است که پرداخت آن به عهده بیمار است. هر چه فرانشیز کمتر باشد، شما حق بیمه بیشتری خواهید پرداخت. در بیمه سامان، حق بیمه با فرانشیز ۱۰ درصدی، حدود ۱۸ درصد بیشتر از حق بیمه با فرانشیز ۳۰ درصدی است.

برای اطلاع بیشتر از شرایط بیمه‌های تکمیلی سامان، شما را به مطالعه صفحه لندینگ این بیمه دعوت می‌کنیم.

بیمه تکمیلی دی بدون بیمه پایه

یکی از محبوب‌ترین طرح‌های بیمه تکمیلی انفرادی بدون بیمه پایه «بیمه شخص واحد دی» است. ویژگی متمایز بیمه تکمیلی دی آن است که به طور کلی به بیمه پایه نیاز ندارد و امکان خریداری گروهی آن نیز فراهم است. بیمه شخص واحد دی در قالب سه طرح با عناوین طرح ۳ ستاره، طرح ۴ ستاره و طرح ۵ ستاره ارائه می‌شود. خلاصه پوشش‌ها و تعهدات هر یک از طرح‌ها در جدول زیر خلاصه شده‌اند. 

جدول تعهدات بیمه تکمیلی دی در سال ۱۴۰۲ (ارقام به میلیون تومان)

پوشش‌هاطرح ۳ ستارهطرح ۴ ستارهطرح ۵ ستاره
بستری بیمارستانی و جراحی عمومی۲۰ میلیون تومان۲۰ میلیون تومان۵۰ میلیون تومان
اعمال جراحی تخصصی۴۰ میلیون تومان۴۰ میلیون تومان۱۰۰ میلیون تومان
آمبولانس شهری و بین شهری۰.۵ میلیون تومان۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه اولندارد۱ میلیون تومان۲ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه دومندارد۱.۵ میلیون تومان۳ میلیون تومان
جراحی‌های مجاز سرپاییندارد۱.۵ میلیون تومان۳ میلیون تومان
زایمانندارد۴ میلیون تومان۵ میلیون تومان
ویزیت و داروندارد۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان
خدمات آزمایشگاهیندارد۱ میلیون تومان۲ میلیون تومان
نازاییندارد۴ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
سمعکندارد۱ میلیون تومان۳ میلیون تومان
دندانپزشکینداردندارد۱ میلیون تومان

فرانشیز در بیمه شخص واحد دی در حالت پایه معادل ۲۰ درصد است. اما با پرداخت ۱۷ درصد حق بیمه بیشتر، امکان تهیه بیمه‌نامه با فرانشیز ۱۰ درصدی نیز وجود دارد.

بیمه تکمیلی آسماری بدون بیمه پایه

بیمه آسماری که با عنوان بیمه جوان نیز شناخته می‌شود، با برخورداری از حمایت کمک‌رسان SOS خدمات گسترده و منحصر به فردی در حوزه بیمه‌های درمانی ارائه می‌کند. تسهیلات بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه بیمه آسماری تحت عنوان «بیمه تکمیلی خانواده» ارائه می‌شوند. این بیمه‌نامه در قالب دو طرح یکتا و برنا عرضه شده و بالاترین سقف تعهدات بیمارستانی و پاراکلینیکی را بدون نیاز به بیمه پایه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

برخی از مزایای کلیدی تهیه بیمه درمان تکمیلی خانواده از بیمه آسماری شامل موارد زیر است:

  • بالاترین سقف تعهدات بیمارستانی و پاراکلینیکی
  • صدور بیمه‌نامه به صورت آنلاین بدون نیاز به چکاپ و آزمایش اولیه
  • عدم نیاز به بیمه‌گر پایه مانند بیمه تامین اجتماعی
  • حق بیمه مناسب و تسهیلات پرداخت اقساطی
  • ارائه پوشش ویژه کرونا
  • بهره‌مندی از خدمات آنلاین ۳۰۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد SOS

بیمه تکمیلی پارسیان بدون بیمه پایه

تکمیلی بدون پایه 3

اگر به هر دلیلی دارای بیمه تکمیلی نیستید یا کارفرمای کارگاهی با تعداد پرسنل کمتر از ۵۰ نفر هستید، بیمه تکمیلی پارسیان انفرادی یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانید مد نظر قرار دهید. با این حال، استفاده از خدمات بیمه درمان پارسیان سه شرط اصلی دارد:

  • بیمه عمر انفرادی این شرکت را تهیه کرده باشید و حداقل سه ماه از زمان صدور بیمه عمر پارسیان گذشته باشد.
  • حداقل مبلغ پرداخت شده در بیمه‌نامه عمر برابر با ۱.۵ میلیون تومان باشد.
  • هیچ قسط معوقی نداشته باشید.

بر خلاف بسیاری از بیمه‌گرها، دوره انتظار پوشش زایمان و نازایی یک سال پس از شروع پوشش است.

در صورت تولد نوزاد، بیمه شده اصلی حداکثر ۲ ماه شمسی از تاریخ تولد نوزاد فرصت دارد تا فرزند خود را به لیست افراد تحت پوشش بیمه‌نامه‌ خود اضافه کند. در صورت ازدواج، بیمه شده اصلی یک ماه از تاریخ عقد فرصت دارد نسبت به اضافه کردن همسر خود به لیست بیمه شدگان تبعی اقدام کند. در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان یا طلاق، بیمه شده اصلی یک ماه فرصت دارد مدارک لازم جهت حذف فرد متوفی یا همسر سابق خود از لیست بیمه شدگان را ارائه کند. 

بیمه تکمیلی تعاون بدون بیمه پایه

طرح‌های بیمه تکمیلی تعاون انفرادی تحت ۶ عنوان ارائه می‌شوند: برنا، کوشا، رسا، دارا، پارسا و والا. پوشش‌ها، فرانشیز و میزان تعهدات هر یک از این طرح‌ها در جدول زیر خلاصه شده است. با پرداخت ۱۸ درصد حق بیمه بیشتر، امکان صدور هر یک از این طرح‌ها بدون نیاز به بیمه‌گر پایه برای متقاضیان فراهم است.

جدول تعهدات بیمه تکمیلی تعاون در سال ۱۴۰۲ و حق بیمه بدون بیمه پایه (ارقام به میلیون تومان)

پوشش‌هافرانشیزطرح ۱برناطرح ۲کوشاطرح ۳رساطرح ۴داراطرح ۵پارساطرح ۶والا
بستری بیمارستانی و جراحی عمومی۱۰٪۲۰ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان۲۰ میلیون تومان۴۰ میلیون تومان۵۰ میلیون تومان۱۰۰ میلیون تومان
اعمال جراحی تخصصی۱۰٪۴۰ میلیون تومان۲۰ میلیون تومان۴۰ میلیون تومان۸۰ میلیون تومان۱۰۰ میلیون تومان۲۰۰ میلیون تومان
آمبولانس شهری و بین شهری۱۰٪۰.۵ میلیون تومان۰.۵ میلیون تومان۰.۵ میلیون تومان۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان ۱ میلیون تومان
پاراکلینیکی ۱۱۰٪ندارد۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان
پاراکلینیکی ۲۱۰٪ندارد۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان
اعمال مجاز سرپایی۱۰٪ندارد۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان
زایمان۱۰٪ندارد۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان ۵ میلیون تومان۷ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
ناباروری و نازایی۱۰٪ندارد۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان ۵ میلیون تومان۷ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
خدمات آزمایشگاهی۱۰٪ندارد۰.۵ میلیون تومان ۰.۸ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲.۵ میلیون تومان
ویزیت و دارو۱۰٪ندارد۰.۵ میلیون تومان ۰.۸ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲.۵ میلیون تومان
دندانپزشکی۳۰٪ندارد۰.۵ میلیون تومان ۰.۸ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان
حق بیمه سالیانه بدون بیمه پایه
۰ تا ۱۵ سال تمام۵۶۶ هزار تومان۱.۴ میلیون تومان۱.۹ میلیون تومان۲.۲ میلیون تومان۲.۵ میلیون تومان۳.۱ میلیون تومان
۱۶ تا ۵۰ سال تمام۵۶۶ هزار تومان۲.۸ میلیون تومان۳.۸ میلیون تومان۴.۵ میلیون تومان۵ میلیون تومان۶.۲ میلیون تومان
۵۱ تا ۶۰ سال تمام۵۶۶ هزار تومان۳.۵ میلیون تومان۴.۸ میلیون تومان۵.۵ میلیون تومان۶.۴ میلیون تومان۷.۸ میلیون تومان
۶۱ تا ۷۰ سال تمام(تنها مشمول بیمه‌های تمدیدی)۵۶۶ هزار تومان۴.۲ میلیون تومان۵.۸ میلیون تومان۶.۷ میلیون تومان۷.۷ میلیون تومان۹.۳ میلیون تومان

بیمه تکمیلی نوین بدون بیمه پایه

بیمه نوین نیز ۴ طرح بیمه تکمیلی با پوشش‌ها و تعهدات متنوع ارائه می‌کند که با فرانشیز ۱۰ درصدی و ۳۰ درصدی ارائه می‌شوند. در جدول زیر پوشش‌ها و تعهدات چهار طرح این بیمه ارائه شده‌اند. صدور بیمه برای متقاضیان بدون بیمه پایه مشمول افزایش ۱۸ درصدی در حق بیمه است که در نرخ‌های اعلام شده در جدول زیر لحاظ شده است.

جدول تعهدات بیمه تکمیلی نوین در سال ۱۴۰۲ و حق بیمه بدون بیمه پایه (ارقام به میلیون تومان)

پوشش‌هاطرح ۱طرح ۲طرح ۳طرح ۴
بستری بیمارستانی و جراحی عمومی۳۷.۵ میلیون تومان۵۰ میلیون تومان۸۰ میلیون تومان۱۲۰ میلیون تومان
اعمال جراحی تخصصی۷۵ میلیون تومان ۱۰۰ میلیون تومان ۱۶۰ میلیون تومان۲۴۰ میلیون تومان
آمبولانس شهری و بین شهری۰.۵ میلیون تومان۱ میلیون تومان ۱ میلیون تومان۱ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه اول۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
پاراکلینیکی گروه دوم۱ میلیون تومان۳ میلیون تومان۵ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
جراحی‌های مجاز سرپایی۲ میلیون تومان۲ میلیون تومان۴ میلیون تومان ۱۰ میلیون تومان
زایمان۵ میلیون تومان۷ میلیون تومان ۸ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
ویزیت و دارو۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
خدمات آزمایشگاهی۱ میلیون تومان۲.۵ میلیون تومان۴ میلیون تومان۸ میلیون تومان
نازایی۵ میلیون تومان۵ میلیون تومان۶ میلیون تومان ۸ میلیون تومان
سمعک۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
دندانپزشکی۱ میلیون تومان۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
عیوب انکساری دو چشم۳ میلیون تومان۴ میلیون تومان۶ میلیون تومان۸ میلیون تومان
غربالگریندارد۱.۵ میلیون تومان۲ میلیون تومان۳ میلیون تومان
حق بیمه با فرانشیز ۱۰ درصد۵.۹ میلیون تومان۶.۵ میلیون تومان۷.۷ میلیون تومان۹.۹ میلیون تومان
حق بیمه با فرانشیز ۳۰ درصد۵ میلیون تومان۵.۳ میلیون تومان۶.۴ میلیون تومان۸.۳ میلیون تومان

بیمه تکمیلی دانا بدون بیمه پایه

شرکت بیمه دانا، بیمه‌های تکمیلی خود را به صورت گروهی ارائه می‌کنند و فقط سازمان‌ها و مجموعه‌ها می‌توانند این بیمه‌نامه را برای کارکنان و پرسنل خریداری کنند. داشتن بیمه‌گر پایه یکی از شروط اساسی در صدور بیمه‌نامه درمان تکمیلی است. به همین دلیل امکان استفاده از بیمه تکمیلی دانا بدون بیمه پایه وجود ندارد.

بیمه تکمیلی آسیا بدون بیمه پایه

بیمه تکمیلی آسیا نیز مانند بیمه دانا، تسهیلات بیمه تکمیلی خود را به صورت گروهی و برای سازمان‌ها و ارگان‌ها ارائه می‌کند. به همین دلیل طرح‌های بیمه تکمیلی این شرکت تنها با شرط داشتن بیمه‌گر پایه قابل صدور هستند.

بیمه تکمیلی بدون بیمه تامین اجتماعی چه شرایطی دارد؟

شاید برای شما جای سوال باشد نداشتن بیمه‌گر پایه مانند بیمه تامین اجتماعی چه محدودیت‌هایی در استفاده از خدمات بیمه تکمیلی به وجود می‌آورد. همان طور که در بخش‌های پیش ملاحظه شد، اولین تفاوت عمده بیمه درمان تکمیلی بدون بیمه پایه، پرداخت ۱۸ درصد حق بیمه بیشتر است. 

نکته مهم بعدی در پرداخت فرانشیز است. اگر شما بیمه‌گر پایه داشته باشید، سهم بیمه پایه نیز از هزینه‌های درمان کسر خواهد شد که باعث می‌شود شما هیچ مبلغی بابت فرانشیز پرداخت نکنید. در صورت نداشتن بیمه پایه، پرداخت فرانشیز به طور کامل بر عهده بیمار خواهد بود. بنابراین توصیه ما این است که در هنگام خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه، طرح‌هایی با فرانشیز پایین را انتخاب کنید تا سهم شما از هزینه خدمات درمانی کاهش پیدا کند.

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه از سایت راهنمای بیمه

خریداری بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه اصلا کار پیچیده‌ای نیست. کافیست طرح‌های موجود را بررسی و طرح بیمه‌ای دلخواه خود را انتخاب کنید. در نهایت می‌توانید با مراجعه به صفحه خرید بیمه تکمیلی سایت راهنمای بیمه، طرح مد نظرتان را به صورت آنلاین و با کمترین دردسر خریداری کنید. فراموش نکنید که کارشناسان مجرب راهنمای بیمه در هر زمانی آماده ارائه مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

;

درخواست شما ثبت شد. مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.