پر بازدید ترین های بیمه مسئولیت

جدید ترین ها

با خرید بیمه مسئولیت جامع شهرداری، بیمه‌گر خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث و شهروندان را که به دلیل قصور در عملکرد مدیریتی شهرداری بوده، جبران می‌کند. آشنایی با شرایط عمومی و خسارات تحت پوشش بیمه‌نامه مسئولیت جامع شهرداری حیاتی است.
بیمه مسئولیت بی نام برای کسب‌وکارهایی که کارکنان آن‌ها مدام در حال تغییر است یا کارگران روزمزد دارند، انتخاب خوبی است. با شرایط و قیمت خرید بیمه بی نام آشنا شوید تا مسئولیت خودتان را در قبال تمامی کارکنان بیمه کنید.
انواع بیمه مسئولیت به‌طورکلی شامل بیمه مسئولیت مدنی، قراردادی و متقابل می‌شود که هرکدام کاربرد و زیرشاخه‌های خود را دارند. آشنایی با بیمه مسئولیت و انواع آن به شما اجازه می‌دهد باتوجه به حرفه و جایگاه‌تان، مسئولیت قانونی خود را در قبال دیگران بیمه کنید.
داشتن بیمه مسئولیت برای تمامی شاغلین پزشکی و پیراپزشکی حیاتی است. زیرا با پیش آمدن موقعیت هایی همچون قصور، غفلت، اشتباه و در پی آن، ایجاد آسیب جسمی، روحی و یا فوت، خسارت زیادی اتفاق می‌افتد. از این رو، داشتن بیمه مسئولیت برای جبران این خسارات به تمامی افراد مشغول در زمینه پزشکی و پیراپزشکی توصیه می‌شود.

دسته بندی مطالب

اخبار

;

درخواست شما ثبت شد. مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.